Zajęcia BROADWAY JAZZ Z ELEMENTAMI AKTORSTWA mają za zadanie podnieść jakość wykonań artystycznych wśród uczestników w zakresie sztuki aktorskiej i tanecznej; rozwinąć samoświadomość i temperament sceniczny oraz uwrażliwić na kontakt z partnerem i publicznością.

ELEMENTY SKŁADOWE ZAJĘĆ:
ZAJĘCIA AKTORSKIE (instruktor wiodący – Łukasz Szczepanik)
• AKTORSTWO: elementarne zadania aktorskie, improwizacje aktorskie, interpretacja tekstu, budowanie scen aktorskich, praca z lękiem i wstydem przed wystąpieniem publicznym, rozwijanie temperamentu scenicznego.
ZAJĘCIA TANECZNE (instruktor wiodący – Bartek Zaniewicz)
• TANIEC: rozwijanie techniki tańca jazzowego, praca nad plastyką ruchu, improwizacje taneczne, praca z partnerem, praca z rekwizytem, nauka choreografii.

Koszt:
420 zł odpłatność ryczałtowa miesięcznie (bez względu na ilość zajęć)
Prowadzący:
ŁOWCY TALENTÓW, czyli Łukasz Szczepanik i Bartłomiej Zaniewicz
Kiedy:
WTOREK 19:00-22:00


zapisz się

Uczestnika zajęć obowiązuje REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TKG
Instrukcja korzystania z portalu STREFA ZAJĘĆ
Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 5. dnia każdego miesiąca przez strefazajec.pl lub przelewem w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w Terminal Kultury Gocław
Wpłaty przelewem należy dokonać na konto:
Nr konta bankowego: 88 2490 0005 0000 4530 4375 2288
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
Wpłaty gotówkowe w kasie TKG: pon – pt. 10:00 – 18:00