Horyzontalny Klub Dyskusyjny
Chcesz nauczyć się…
  • argumentować?
  • wątpić produktywnie?
  • odnajdywać się w natłoku informacji?
  • a może rozpoznawać manipulację?
Te i inne kompetencje będziemy rozwijać w toku zajęć Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego.

Horyzontalny Klub Dyskusyjny powstał z potrzeby stworzenia bezpiecznego miejsca do wymiany poglądów, wiedzy i poszerzania horyzontów. Przez to, że nie uczymy się zasad racjonalnej dyskusji, często wymiana poglądów odbywa się w atmosferze braku szacunku i nienawiści. Często jedynym celem dyskusji jest przekonanie przeciwnika do własnego punktu widzenia. W HKD doceniamy inne korzyści płynące z dyskutowania niż tylko łechtanie własnego ego, a główną z nich jest poszerzanie swoich horyzontów i rozwijanie się w zakresie otwartej dyskusji i ugruntowywania wiedzy. Częściej niż rzetelnej, rozwojowej rozmowy uczy nas się pokonywać przeciwnika. W HKD mamy jednak inne podejście: horyzontalne. Każdy uczestnik rozmowy jest równy bez względu na swoją wiedzę, wiek i umiejętności wypowiadania się. Traktujemy rozmowę jako szansę na rozwijanie siebie, a nie pole walki.

Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych po cztery spotkania: Referat → Wstęp do debaty → Ćwiczenie argumentacji → Debata.
Referat
Jedna osoba wybiera zagadnienie filozoficzne wokół którego chciałaby przygotować 15-minutowy referat. Może to zrobić samodzielnie lub z moją pomocą. Pozostałe osoby dostają krótki tekst lub materiał na podobny temat do zapoznania się. Zajęcia polegają na omówieniu wybranej koncepcji i zastanowieniu się nad jej głównymi problemami. Celem tych zajęć jest intelektualna rozgrzewka do debaty, w której postaramy się rozmawiać na dany temat nie tylko z perspektywy danych naukowych, ale także patrząc na niego z perspektywy społecznej i filozoficznej.
Wstęp do debaty
Tutaj wybieramy tezę dla debaty, dzielimy się na grupy i przygotowujemy swoje wypowiedzi oraz role, szukamy w grupach argumentów. Podział zależy od formuły debaty wybranej na dany cykl. Postaram się zaprezentować więcej niż jedną formułę debaty, jednak dużo zależy od liczby osób na zajęciach. Przygotowanie do debaty odbywa się w grupach, jednak ze wsparciem osoby prowadzącej. W zależności od potrzeb będą proponowane ćwiczenia, które pomogą w przygotowaniu się do ostatnich zajęć. Celem tych zajęć jest pogłębienie tematu z danego cyklu w sposób interesujący dla grupy, a także wymiana punktów widzenia między uczestnikami, którzy wspólnie mają przygotować linię argumentacji.
Ćwiczenie argumentacji
Zajęcia będą poświęcone przede wszystkim na ćwiczenie rozpisywania schematów argumentacyjnych. Pierwsza część zajęć będzie polegać na rozpisaniu schematu dla materiału niezwiązanego z debatą, a druga na rozpisaniu schematów argumentacyjnych dla swoich argumentów do debaty. Celem tych zajęć jest dogłębne zrozumienie, na czym polega argumentacja oraz ćwiczenie się w wyłapywaniu nieścisłości w argumentach, a także w budowaniu solidnej argumentacji.
Debata
Te zajęcia rozpoczną się debatą na wybrany temat dla danego cyklu. Każda osoba będzie miała już przypisaną rolę i stronę. Po debacie przewidziany jest czas na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat samego procesu debatowania, wybranego tematu i podsumowanie cyklu. Celem tych zajęć jest przećwiczenie się w dynamicznym argumentowaniu, wymiana punktów widzenia i poszukiwanie drogi do dalszego rozwoju.
zapisz się
Prowadzący
Termin
Początek zajęć 06.10.2022
czwartek, 17:00-18:30
Dla kogo
15-99 lat
Cena

200 zł miesięcznie

Shin Mazur

Horyzontalny Klub DyskusyjnyAbsolwentka filozofii i studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia, gdzie zajmuje się prodemokratyczną komunikacją w edukacji. Pasjonuje się naukami społecznymi, językiem i deliberacją. Łącząc filozofię oraz analizę dyskursu szuka w świecie sposobów na to, by pomóc ludziom się porozumiewać. Stara się budować mosty pomiędzy naukowością a „zwykłym człowiekiem”, dla którego często przekaz akademicki nie jest naturalnym i przystępnym językiem. Od października 2020 prowadzi autorskie warsztaty w Horyzontalnym Klubie Dyskusyjnym, a także edukuje w internecie pod tym samym szyldem i organizuje obozy dyskusyjne dla dorosłych.