Muzykoterapia „Poczuj sercem”

Muzykoterapia jest jedną z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka i wykorzystania jej wpływu do celów terapeutyczno-wychowawczych.

Muzykoterapia „Poczuj sercem” organizowana jest w celu zharmonizowania stanu psycho-emocjonalnego dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, opóźnionymi w rozwoju oraz dla dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia muzykoterapeutyczne to czas wyjątkowego spotkania z muzyką. Głównym celem zajęć jest poprawienie samopoczucia psychofizycznego dzieci. Dlatego ważne jest, by mogły one poznawać nowe zabawy, piosenki i formy muzykowania z zainteresowaniem, zaangażowaniem i radością, a jednocześnie na tej podstawie poznawały nowe pojęcia, zostały skutecznie zachęcone do aktywności, odreagowania, odprężenia i zrelaksowania. Ruch przy muzyce, śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych i słuchanie muzyki, są realizowane w trakcie każdych zajęć. Poszczególne zadania są krótkie i tak układane, by dzieci nie odczuwały nadmiernego zmęczenia, czy też znużenia. Łączą się one ściśle ze sobą stanowiąc zwartą i atrakcyjną aktywność muzyczną.

Konstrukcja zajęc „Poczuj się sercem” oparta jest na Modelu Mobilnej Relaksacji Muzycznej. Zawiera zajęcia grupowe integracyjne oraz zestaw zadań o charakterze zabawowym opartych na różnorodnych technikach rozwijających sferę ruchową, poznawczą i emocjonalną. Oddziałuje na całą sferę osobowości.

Stosowanie zajęć muzykoterapii wśród dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z opóźnieniami rozwojowymi zmierza do:

 • korekcji zaburzonych funkcji,
 • usuwania napięć psychofizycznych,
 • dostarczania korzystnych doświadczeń społecznych.

Oddziaływanie obejmuje cały organizm psychofizyczny, a szczególnie emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia. W wyniku prowadzonych spotkań z muzyką następuje poprawa samopoczucia, usunięcie lęku, odreagowanie napięcia, poprawa relacji z członkami grupy.

Terapia muzyką wpływa na:

 • stymulację fizyczną,
 • doskonalenie koordynacji motorycznej,
 • poprawę koncentracji, zapamiętywania,
 • wzrost kreatywności – nabywanie doświadczeń społecznych,
 • uczenie prawidłowego sposobu wyrażania swoich uczuć, przeżywania zadowolenia z własnych działań.

  W przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo zaproponowanie przez mnie zajęcia grupowe integracyjne mają na celu stworzenie okazji do:

przeżycia i nauczenia się kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,

 • rozpoznania treści przeżywanych emocji,
 • przeżycia sytuacji skłaniających dziecko do skupienia uwagi czy pohamowania swoich spontanicznych reakcji,
 • poszerzenia repertuaru gier i zabaw grupowych, które nie mają charakteru agresywno-rywalizującego, a zarazem dają możliwość przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych, co stwarza nadzieję na powtarzanie ich w gronie rówieśników poza grupą,
 • przeżycia sytuacji wzmacniających poczucie własnej wartości i poprawiające samoocenę dziecka.
 • stworzenie dziecku warunków do samorealizacji, zachęcania do aktywności,
 • wspomaganie samopoznania,
 • stymulowanie do aktywności poznawczej
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych bogatych we wzorce osobowościowe.

  Muzyka to środek wyrażania siebie, budowania właściwych zachowań, ułatwiający wyładowanie niezaspokojonych uczuć i popędów, ożywiający fantazję, zaprowadzający rytm, synchronizację i ład funkcji psychofizycznych.

Zapraszamy na zajęcia !!!

zapisz się
Prowadzący
Violetta Kravets
Termin
Początek zajęć 17.03.2022
Piątek: 15:00-16:00 – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z opóźnieniami rozwojowymi w wieku 6-10 lat w obecności ich rodziców (opiekunów).
Piątek: 16:00-17:00 – zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku 10-14 lat.
Dla kogo
6 – 14 lat