Pracownia Młodego Inżyniera
Pracownia Młodego Inżyniera to cykl zajęć praktycznych Młodzieżowego Centrum Doskonałości GIGAnt, prowadzonych w formule warsztatowej, rozwijających zainteresowania dzieci tworzeniem różnorodnych konstrukcji wykorzystując narzędzia dostępne w domu oraz produktów codziennego użytku.
Czas dzieci poświęcony jest na indywidualne i grupowe wykonywanie makiet, symulacji, uproszczonych wersji urządzeń i przedmiotów inżynieryjnych itp. Zajęcia zaczynają się od podstaw inżynierii, przez elektrykę, technologie NASA, moduł kompetencji technicznych, po budowę modeli inżynieryjnych. Dzieci zrobią świecącą podkładkę, zbudują wioskę kosmiczną oraz zaprojektują i zbudują mosty. To tylko niektóre z zadań, jakie dla nich przewidzieliśmy.
Oczekiwane efekty zajęć to:
─ wzrost zainteresowania zagadnieniami inżynieryjnymi,
─ rozwój umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji, interpretacji konstrukcji i procesów,
─ rozwój umiejętności manualnych, koordynacji, koncentracji, pracy w grupie,
─ rozwój kreatywności i twórczego korzystania z zasobów,
─ kształcenie odwagi do posiadania własnych pomysłów i bycia przedsiębiorczym.
Wykorzystywane narzędzia i materiały pozwalają uczestnikom na powtórzenie czynności w domu/szkole, zarówno w zakresie dostępności niezbędnych materiałów, jak i sposobu ich wykonania. Sprzyja to zarówno utrwalaniu wiedzy oraz budowaniu relacji w rodzinie i szkole.
Większość wyników pracy twórczej dzieci staje się ich własnością.
zapisz się
Prowadzący
Michał Klepka
Termin
Początek zajęć 03.10.2022
poniedziałki 15:30-17:30
poniedziałki 17:45-19:45
Dla kogo
10 – 14 lat
Cena

396 zł miesięcznie

Młodzieżowe Centrum Doskonałości „GIGAnt” jest inicjatywą zapoczątkowaną przez dr Michał Klepkę w 2010 roku po przeprowadzonych badaniach systemu edukacji w Norwegii. Prowadzone wówczas analizy pozwoliły zrozumieć logikę kształcenia kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży z troską o ich zdolności do funkcjonowania w zmiennym świecie i praktyczne umiejętności działania. Kluczową kwestią było zatem przeniesienie części z zaobserwowanych wzorców na grunt Polski, co trwa do chwili obecnej.

Okres pierwszych 3 lat poświęcony był na działania koncepcyjne, testowanie rozwiązań i nawiązywanie współpracy z instytucjami z Polski i z zagranicy. Dążenie do urzeczywistnienia zdobytej wiedzy przejawiało się tworzeniem inicjatyw w miejscach i instytucjach bezpośrednio związanych z pracą zawodową. Czas ten wykorzystany również został na budowanie relacji z instytucjami i podmiotami zainteresowanymi losem dzieci i młodzieży.

Obecnie Centrum prowadzi aktywność edukacyjną i rozwojową dla dzieci i młodzieży, łączącą profesjonalną wiedzę naukową, praktyki edukacyjne i liczne relacje. Mamy świadomość, że młodzi Polacy potrzebują ogromnego wsparcia, pozwalającego im łatwiej adoptować się do zmieniającego świata, w szczególności zaś na dokonywanie bardziej skutecznych wyborów szkół i zawodów. Naszym mottem jest „myślenie w czasie przyszłym” i konsekwentnie używamy go planując nowe zajęcia i inicjatywy (np. wykłady pt. Zawody przyszłości). Konsekwentnie troszczymy się, aby nasza aktywność ułatwiała dzieciom i młodzieży dostrzeganie wartości w ich otoczeniu i czerpanie z lokalnych zasobów w ich dalszym rozwoju.