Urzeczeni Prażanie

Projekt Terminala Kultury Gocław

Warszawski Fundusz Edukacji Kulturalnej 2023r.

Czas trwania projektu: 1 maja 2023r. – 21 grudnia 2023r.

Projekt sięga do bogactwa dziedzictwa kulturowego dzielnicy Praga – Południe zawartego w Dziełach Wszystkich (tomy 1, 24, 25) Oskara Kolberga oraz monografii Łukasza Maurycego Stanaszka: „Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą” przedstawiającego kulturę Urzecza – historycznego podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego obejmującego również teren Saskiej Kępy (Holendry, Olęndry) oraz Kępę Gocławską.

Celem projektu jest budowanie współczesnej tożsamości mieszkańców Pragi – Południe w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego twórczej interpretacji oraz wzbogacenie oferty kulturalnej poprzez tworzenie wspólnoty w oparciu o dialog współczesności z przeszłością.

Jednym z głównych założeń projektu jest włączenie w jego realizację rodzin (dorośli i młodzież od 10 roku życia) z terenu  Pragi – Południe. Działaniem rozpoczynającym projekt było spotkanie organizacyjne, a następnie praca specjalistów nad zebraniem materiałów merytorycznych do pracy warsztatowej (pieśni i zapis nutowy m.in. z dzieł Oskara Kolberga). Następnie odbyło się otwarte spotkanie integracyjne podczas, którego uczestnicy mogli pomuzykować wspólnie z Orkiestrą Społeczną – muzykami działającymi przy Miejscu Aktywności Lokalnej – ODLOT Terminala Kultury Gocław. Spotkanie stanowiło główną część naboru uczestników projektu.

Do bezpośredniego udziału w projekcie zostało zaproszonych 40 osób. Wartością dodaną projektu była możliwość warsztatowego współtworzenia inspiracji muzycznych z 20 członkami Orkiestry Społecznej. Grupa projektowa rozpoczęła swoje działania od spotkania w Pawilonie Edukacyjnym Kamień z Łukaszem Maurycym Stanaszką oraz Mariuszem Żwierko, którzy wprowadzili uczestników w historię Pragi – Południe spisanej przez Oskara Kolberga oraz w kulturę Urzecza. Ważny element omówienia stanowiły pieśni spisane z terenu Pragi – Południe (w tym trzy z terenu wsi Gocław) oraz zapis nutowy znajdujący się w dziele Kolberga. Materiały te posłużyły do stworzenia chóru wraz z oprawą muzyczną oraz swobodnego rodzinnego muzykowania przy wsparciu Orkiestry Społecznej. Warsztaty wokalno – muzyczne były prowadzone w dwóch turach od maja do czerwca i od września do połowy listopada. W okresie wakacyjnym uczestnicy projektu wzięli udział w trzech spacerach nadwiślańskich przedstawiających bliżej kulturę Urzecza ze szczególnym ujęciem terenu Saskiej Kępy i Kępy Gocławskiej. Finałem działań był koncert uczestników projektu wspólnie z Orkiestrą Społeczną na scenie widowiskowej Terminala Kultury Gocław prezentujący pieśni i muzykę ludową z terenu wsi, osad tworzących współczesną Pragę – Południe.