Urzeczeni prażanie – koncert finałowy (projekt edukacji kulturalnej współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt Urzeczeni prażanie sięga do bogactwa dziedzictwa kulturowego dzielnicy Praga-Południe zawartego w Dziełach Wszystkich (tomy 1, 24, 25) Oskara Kolberga oraz monografii Łukasza Maurycego Stanaszka: Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą, przedstawiającego kulturę Urzecza – historycznego podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego obejmującego również teren Saskiej Kępy (Holendry, Olęndry) oraz Kępę Gocławską.
Celem projektu było budowanie współczesnej tożsamości mieszkańców Pragi-Południe w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego Urzecza i jego twórczej interpretacji oraz tworzenie wspólnoty w oparciu o dialog współczesności z przeszłością. Autorami projektu są: Mariusz Żwierko (kulturoznawca, choreograf, instruktor tańca ludowego, założyciel i kierownik artystyczny zespołu tanecznego „Woda na Młyn”), uczestnicy projektu oraz Agata Kubrak (animatorka i menedżer kultury, autorka i koordynator projektów społeczno-kulturalnych, pracownik Działu Animacji Terminala Kultury). W przedsięwzięciu wzięło udział 40 uczestników w tym: grupa wokalna pod kierunkiem Ewy Wałeckiej i Magdaleny Sobczak (edukatorki muzyczne, wokalistki, muzycy Kapeli ze Wsi Warszawa), Orkiestra Społeczna pod kierunkiem Wojciecha Hazanowicza (muzyk i działacz społeczny, współzałożyciel i dyrygent Orkiestry), Łukasz Maurycy Stanaszek (antropolog, archeolog, badacz i odkrywca mikroregionu Urzecza).
W ramach projektu odbyły się spacery kulturoznawcze oraz spotkania – wykłady z Łukaszem Maurycym Stanaszkiem przybliżające region Urzecza, warsztaty wokalne oraz spotkania wokalno – muzyczne. W finale usłyszeliśmy pieśni m.in. z zasobów Oskara Kolberga, utwory inspirowane Urzeczem, ale także pieśń o Podolance, która miała swoje regionalne wersje w całej Polsce. Opowieść muzyczną uzupełniły i wzbogaciły obrazy oraz opowieści o Urzeczu prowadzone przez Łukasza Maurycego Stanaszka.
Za zdjęcia dziękujemy Adamowi Krajewskiemu