VII Kongres Gospodarki Senioralnej

Inicjatorem i gospodarzem wydarzenia, jak co roku, była fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Tegoroczny VII Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się 15 czerwca 2023 roku w Warszawie.

Formuła spotkań na żywo, oprócz wymiany wiedzy i praktyki, pozwoliła zintegrować się. Wystąpienia ciekawych mówców były dostępne również w transmisji live z obu scen.

Tytuł tegorocznego wydarzenia „Dialog Pokoleń – społeczeństwo – zdrowie – praca – rynek konsumencki” objął wiele aspektów codziennego życia osób dojrzałych, ale też dotyczy młodszych pokoleń, na których spoczywają wyzwania współczesnego świata, w tym starzenia się społeczeństwa.

Mówiliśmy o inkluzywności wobec wieku na rynku pracy, ale i wśród konsumentów. Były przykłady dobrego zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach. Przyjrzeliśmy się firmom, które przygotowały i wdrożyły programy pomagające zachować w swoim portfelu starszych klientów mimo włączenia rozwiązań cyfrowych oraz zdalnych kanałów komunikacji i sprzedaży. Podpowiadaliśmy, jak nie „pogubić” starszych klientów mimo pędzących zmian technologicznych. Badacze dzielili się wiedzą, pokazując profil klienta 50+ oraz potrzeby pokoleń na rynku pracy. Dotknęliśmy też tematów budownictwa i mieszkalnictwa przyjaznego wiekowi. Silnym tematem kongresu było zdrowie w rozumieniu trzech kroków – profilaktyka-diagnostyka i leczenie (w tym rehabilitacja).

Relacja fot. Adam Krajewski


Prelegenci i paneliści tegorocznej edycji:

Bradley SchurmanBradley Schurman – założyciel The Super Age

Futurysta w dziedzinie demografii i opiniotwórca w obszarze długowieczności. Założyciel The Super Age – globalnej grupy liderów zmiany, która oferuje profesjonalne usługi doradztwa biznesowego, mające na celu wsparcie organizacji w reagowaniu na zmiany demograficzne oraz wykorzystywanie potencjału coraz starszej i zróżnicowanej pokoleniowo populacji. Współautor przełomowego raportu AARP „Aging Readiness and Competitiveness Report”. Bradley zbudował swoją reputację, pomagając wiodącym organizacjom zrozumieć coraz starszy i zróżnicowany pokoleniowo świat. Wyjaśnia, w jaki sposób zmieniające się dane demograficzne i kolizja megatrendów spadku liczby urodzeń i wzrostu długowieczności zmieniają normy społeczne i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Autor książki: „The Super Age: Decoding our demographic destiny„.

prof. Paweł WojciechowskiProf. Paweł Wojciechowski – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych

Od kilku lat jest również dyrektorem w londyńskiej Whiteshield,  koordynatorem korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W latach 2006-2022 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, doradcy premiera, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD głównego ekonomisty ZUS oraz głównego ekonomisty Pracodawców RP. W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska S.A., a wcześniej prezesem innych spółek rynku finansowego, dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. oraz kierował projektami UNDP i USAID. W różnych okresach swojej kariery wykładał gościnnie na uniwersytetach Harvarda, John Carroll i Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ekonomię na John Carroll University. Absolwent studiów doktoranckich na Case Western Reserve University. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Marzena RudnickaMarzena Rudnicka – Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, członkini Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, stała jurorka w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniająca oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta, współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020).

Renata RybarczykRenata Rybarczyk – Dyrektorka biura wsparcia sprzedaży w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w branży FMCG i konsultingu w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz PR. Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas. Działa aktywnie m. in. w zakresie inicjatyw realizowanych przez Lokalnych Ambasadorów Banku oraz rozwoju dostępności placówek, usług i produktów bankowych dla Klientów z grup wrażliwych m.in. osób z niepełnosprawnościami.

Katarzyna BieniekKatarzyna Bieniek – Ekspert ds. rynku pracy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
Absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS. Certyfikowana trenerka i facylitatorka. Ekspertka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej ds. rynku pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe i audytowe. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów związanych z zarządzaniem wiekiem (zespoły międzypokoleniowe, przekazywanie wiedzy) oraz obsługą dojrzałego klienta. Katarzyna ma również doświadczenie w tworzeniu narzędzi i rozwiązań dla branż i poszczególnych firm, przy współudziale osób starszych, moderując warsztaty z ich udziałem.

DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNĄ OBECNOŚĆ!!!