Wernisaż wystawy: Co mnie ukształtowało | Przetrawienia | Cały świat składa się z linii

Społeczna Scena Debiutów Teatru WARSawy

Projekt Społecznej Sceny Debiutów, realizowany przez Teatr WARSawy, jest unikalną przestrzenią do tworzenia w różnych obszarach sztuk wizualnych oraz szansą dla młodych i aspirujących artystów, aby zaprezentowali swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Każdy debiut stanowi swoistą wizytówkę młodego twórcy wychodzącego spod skrzydeł uczelni artystycznej. To znakomita sposobność do nieoczekiwanych odkryć!

Wystawa zbiorowa trzech młodych artystek, których wspólnym mianownikiem jest linearność. Koncentruje się na pracach młodego, dopiero wchodzącego w artystyczną dorosłość pokolenia.

Prace bardzo osobiste, skłaniające do pogłębionej refleksji nad rzeczywistością.

 AGNIESZKA ZAWADZKA

Co mnie ukształtowało?

 Screeny z pamięci, czyli wspomnienia mające szczególny wpływ na to kim jesteśmy.
Prace wykonane węglem i uzupełnione przez zdjęcia analogowe, będące naturalną kontynuacją tematu i kolejnym rozdziałem, który zaczyna się w miejscu, gdzie domykamy poprzedni.

MARTA KRUPA

Przetrawienia

Zbiór prac powstałych w okresie wielu trudnych przemian, podczas wkroczenia w wielkomiejski zgiełk – w świat pełen bodźców, hałasu, świateł, dźwięku i kolorów. Wszystko w cieniu pandemii i zdystansowania społecznego. Twórczość stała się remedium wobec szarej, post-pandemicznej rzeczywistości. Przetrawione emocje zostały w formie – detalicznej, urozmaiconej, często wielokrotnie przetworzonej… „przetrawionej”.

ZUZANNA BAŃKOWSKA

Cały świat składa się z linii

Linearność świata jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Prace odzwierciedlają poszukiwanie jej w elementach życia i sztuki. Powstały dwie prace malarskie bazujące na barwach, które obrazują żywioły natury – ogień oraz wodę i wiatr. Cykl grafik ukazuje przenikanie się świata ludzkiego z innymi materiami. Cykl szkiców z węgla oraz praca „Trzy kolory” odzwierciedlają linearność krajobrazu.

Wystawa powstała w ramach projektu Społecznej Sceny Debiutów, realizowanego przez Teatr WARSawy, będącego unikalną przestrzenią do tworzenia w różnych obszarach sztuk wizualnych oraz szansą dla młodych artystów, aby zaprezentowali swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Każdy debiut stanowi swoistą wizytówkę młodego twórcy wychodzącego spod skrzydeł uczelni artystycznej.

Fot. A. Wlachos