9. Turniej Terraformacji Marsa

Ładowanie wydarzenia

Zapraszamy na 9. Turniej Terraformacji Marsa!

 • Zapisy via strona internetowa zostaną uruchomione 25 września 2022 o godzinie 20.00
 • Wstęp wolny, decyduje kolejność zapisów.
 • Prosimy o przemyślane zapisy. Rezygnacja z udziału bez konsekwencji możliwa będzie w ciągu 24 godzin od uruchomienia zapisów.
 • Zgłoszenie nieobecności po tym czasie (lub niestawiennictwo bez uprzedzenia) zostanie wpisane na czarną listę, a uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w kolejnych turniejach.
  Po wyczerpaniu miejsc w tych zapisach możliwe będą jeszcze zapisy grupowe, pod warunkiem udostępnienia kopii „Terraformacji Marsa” (edycja „Gra Roku” lub równoważna) oraz zebrania grupy 4-5 osób.
 • Wydarzenie jest bezpłatne. Organizatorzy poświęcają na przygotowanie swój czas wolny. Prosimy o wzajemne poszanowanie i odpowiedzialność za swoją decyzję.

Ramowy harmonogram:

 • 11.00-11.30 sprawy organizacyjne
 • 11.30 – 14.00 – I runda punktowana
 • 14.00-14.40 – przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)
 • 14.40 – 17.10 – II runda punktowana
 • 17.30 – 20.30 – finał

REGULAMIN TURNIEJU

 1. Organizatorami turnieju są osoby prywatne, ma on charakter niekomercyjny. Od uczestników nie pobiera się wpisowego.
 2. Nagrody w turnieju stanowią nagrody rzeczowe, przekazane przez wydawnictwo REBEL oraz innych sponsorów.
 3. W turnieju może wziąć każda osoba w wieku powyżej 13 lat, a także osoby młodsze pod warunkiem stałej opieki rodzica/opiekuna prawnego, która zapisze się do turnieju w prerejestracji i w dniu turnieju stawi się na miejscu wydarzenia. Formularz do prerejestracji organizatorzy udostępnią na wydarzeniu na Facebooku w terminie ogłoszonym z kilkudniowym wyprzedzeniem. W przypadku większej liczby uczestników niż miejsc w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zdążą się zapisać na listę uczestników, trafią na listę rezerwową (vide pkt 5). Istnieje także możliwość zapisu grupowego, pod warunkiem udostępnienia przez 1 członka grupy własnego egzemplarza gry (zgodnego z zasadami turnieju) na cały czas turnieju i zgłoszenia grupy liczącej łącznie z udostępniającym grę maksymalnie 5 osób. Maksymalna łączna liczba uczestników to 80 osób. O dokładnym podziale tej puli między klasyczną rejestrację a zapisy grupowe organizatorzy powiadomią najpóźniej w dniu uruchomienia klasycznej rejestracji.
 4. Minimalna liczba uczestników turnieju to 8 osób. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników, turniej zostanie przełożony na inny termin, o którym organizatorzy będą informować przez portale społecznościowe.
 5. Turniej rozpoczyna się o godzinie 11.30, przy czym od godziny 11.00 rozpoczną się czynności organizacyjne. Uczestnicy powinni stawić się na miejscu do 11.15. W przypadku niestawiennictwa uczestnika, na jego miejsce może być dopuszczona do udziału w turnieju osoba z listy rezerwowej, która stawi się w lokalu przed turniejem. W przypadku niestawiennictwa bez uprzedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin (czyli czwartek 11.00), dany uczestnik może być wpisany na „czarną listę” i wykluczony z zapisów w kolejnym turnieju cyklu lub automatycznie przeniesiony w tych zapisach z listy głównej na rezerwową.
 6. Gramy w:
  a) w 2 rundach punktowanych – wersję podstawową bez dodatków, wydanie polskie, edycja Gra Roku (lub podstawowa z pakietem naprawczym), wszystkimi kartami łącznie z Erą Korporacyjną, wyłącznie korporacjami dla początkujących, z draftem kart w fazie badań. W zakresie rozpoczęcia gry: draftujemy pierwsze 10 kart; zakup każdej karty kosztuje 3ME; każdy gracz dostaje dodatkowe 15ME na start (oprócz bazowych 42 z korporacji początkowej), czyli łącznie 57ME,
  b) w finale – wydanie polskie edycja Gra roku (lub podstawowa z pakietem naprawczym), wszystkimi kartami łącznie z Erą Korporacyjną, wyłącznie korporacjami dla początkujących, z draftem kart w fazie badań. W zakresie rozpoczęcia gry: draftujemy pierwsze 10 kart; zakup każdej karty kosztuje 3ME; każdy gracz dostaje dodatkowe 15ME na start (oprócz bazowych 42 z korporacji początkowej), czyli łącznie 57ME. W finale dopuszcza się użycie dodatków: Preludium oraz Wenus, a także losową zmianę mapy (a więc mapa podstawowa, Hellas lub Elizjum). O zastosowaniu w/w dodatków oraz map zdecydują sędziowie przed rozpoczęciem finału, w zależności od możliwości organizacyjnych (posiadania dostępu w danym momencie do niezbędnych dodatków).
 7. Draft prowadzi się:
  a) wstępne 10 kart (rozpoczęcie gry): odwrotnie do ruchu wskazówek zegara,
  b) kolejne drafty: naprzemiennie zgodnie z instrukcją gry (2-gie pokolenie – zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 3-cie odwrotnie itd.).
 8. Osobą rozpoczynającą grę jest osoba, która w losowaniu zostanie wskazana na pierwszej od góry pozycji na liście uczestników danego stolika.
 9. A/ Turniej składa się z 2 partii punktowanych oraz 1 partii finałowej, w której weźmie udział 5 graczy, którzy łącznie w 2 partiach punktowanych osiągną najwyższą liczbę „dużych punktów”.
  B/ W przypadku remisu na którymkolwiek miejscu pod względem „dużych punktów”, decyduje jako tie breaker 1-go rzędu suma punktów przewagi nad zdobywcami 2-go miejsca przy danym stoliku (liczone tylko dla zwycięzcy stolika, dla pozostałych liczymy 'zero’) – im więcej tym lepiej, Tie breaker 2-go rzędu to suma punktów straty do zdobywców 1-go miejsca przy danym stoliku (dla zwycięzcy liczymy 'zero’) – im mniej tym lepiej. Tie breaker 3-go rzędu to suma zdobytych megakredytów – im więcej tym lepiej.
  C/ Remis na którymkolwiek miejscu eliminuje kolejne miejsce z rankingu (np. remis na 1-szym miejscu oznacza, że kolejne rozpatrywane miejsce ma numer 3, 4 itd).
 10. Punktacja „dużych punktów”:
  a) zwycięstwo w partii – 6 punktów
  b) 2-gie miejsce w partii – 4 punkty
  c) 3-cie miejsce w partii – 2 punkty
  d) 4-te miejsce w partii – 1 punkt
  e) dodatkowy bonus, jeśli partia zakończy się doprowadzeniem wszystkich wskaźników terraformacji do maksimum: +1 punkt dla każdego uczestnika.
 11. W pierwszej rundzie punktowanej gracze zostaną podzieleni losowo na stoliki, w miarę możliwości składające się z tej samej liczby graczy.
 12. W drugiej rundzie eliminacyjnej nastąpi zmiana stolików, przy czym ponowione zostanie losowanie. W miarę możliwości składy stolików w 2-giej rundzie będą odmienne od składów w 1-szej rundzie i będą uwzględniać wyniki w 1-szej rundzie wg zasady, iż gracze powinni w 2-giej rundzie grać z osobami, które w 1-szej rundzie osiągnęły podobne rezultaty (lepsze będą parowane z lepszymi, gorsze z gorszymi).
 13. Limit czasu gry w partiach punktowanych wynosi 150 minut na partię (nie wliczając w to czasu podliczania punktacji). W przypadku upływu czasu przed doprowadzeniem wskaźników terraformacji do maksimum, należy dokończyć aktualną kolejkę (dochodząc do osoby ze znacznikiem 1-go gracza, ale już bez jej kolejnej akcji), a następnie o kolejności graczy decyduje suma uzyskanych w ciągu gry do tego momentu punktów zwycięstwa ze wskaźnika terraformacji, planszy (lasy, miasta, nagrody, tytuły) i kart (bez możliwości dalszych zamian zasobów na obszary zieleni, ciepło etc.). Nie ma fazy produkcji, bo nie kończy się pokolenie.
 14. W finale nie ma limitu czasu gry.
 15. O pozycjach w partii finałowej decydują wyłącznie punkty zwycięstwa, uzyskane w tej partii. W przypadku remisu w partii finałowej, o lokacie decyduje ilość megakredytów na koniec gry. Jeśli nadal będzie remis, o zwycięstwie decyduje lokata po 2 partiach punktowanych. W przypadku dalszej równowagi, rozgrywka kończy się remisem i zawodnicy muszą rozstrzygnąć kolejność wyboru nagród w tradycyjnej walce na miecze.
 16. Kolejność miejsc, uzyskanych w partii finałowej, decyduje o kolejności doboru nagród (w przypadku, gdyby była więcej niż 1 nagroda). Jako pierwszy nagrodę wybiera zwycięzca, następnie zdobywca 2-go miejsca itd. Każdy ma prawo wybrać 1 nagrodę rzeczową. Finaliści kolejno dobierają dla siebie nagrody rzeczowe tak długo, aż te się wyczerpią.
 17. Spóźnienie na rozpoczęcie którejkolwiek z rund (względem harmonogramu wydarzenia) stanowi podstawę do dyskwalifikacji z turnieju.
 18. Znak do rozpoczęcia gry dają sędziowie.
 19. W przypadkach wątpliwych rozstrzygają sędziowie.

REGULAMIN CYKLU „GRAND PRIX”:

 1. Organizatorami zawodów „Grand Prix Terraformacji Marsa 2022” są osoby prywatne, ma on charakter niekomercyjny. Od uczestników nie pobiera się wpisowego.
 2. Zawody „Grand Prix Terraformacji Marsa 2022” obejmują 4 turnieje:
  – maj 2022
  – lipiec 2022
  – jesien 2022
  – zima 2022
 3. W każdym z w/w turniejów zdobywcy miejsc 1-10 otrzymują punkty do zbiorczej klasyfikacji „Grand Prix”w ilości odpowiadającej sumie „dużych punktów” zdobytych w danym turnieju, a dodatkowo:
  a) zwycięzca finału otrzymuje premię 3 punktów,
  b) zdobywca 2-go miejsca w finale otrzymuje premię 2 punktów,
  c) zdobywca 3-go miejsca w finale otrzymuje premię 1 punktu,
  Przy czym bierze się pod uwagę tylko duże punkty, bez tie breakerów, tak więc każde miejsce może zajmować więcej niż 1 osoba.
 4. Zwycięzcą „Grand Prix” zostanie osoba, która łącznie po 4 turniejach cyklu będzie miała w klasyfikacji generalnej najwięcej punktów.
 5. W przypadku remisu, tie breakery to kolejno:
  a) liczba zwycięstw w turniejach,
  b) liczba zdobytych miejsc 2 w turniejach,
  c) liczba zdobytych miejsc 3 w turniejach.
 6. Kolejność miejsc w klasyfikacji generalnej Grand Prix decyduje o kolejności doboru nagród (w przypadku, gdyby była więcej niż 1 nagroda). Jako pierwszy nagrodę wybiera zwycięzca, następnie zdobywca 2-go miejsca itd. Każdy ma prawo wybrać 1 nagrodę rzeczową. Gracze kolejno dobierają dla siebie nagrody rzeczowe tak długo, aż te się wyczerpią.
 7. Dodatkowo zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej Grand Prix uzyskują zaproszenie do udziału w edycji międzynarodowego turnieju online „Terraforming Mars Champions Cup”, która odbędzie się w roku kalendarzowym następującym po cyklu Grand Prix (o ile takowy będzie się odbywał). Rezygnacja uprawnionej osoby z udziału w Terraforming Mars Champions Cup uprawnia do udziału kolejną osobę w klasyfikacji. Uwaga: nagroda ta jest uzależniona od czynników zewnętrznych, w przypadku odwołania lub zakończenia turniejów Terraforming Mars Champions Cup może ona zostać anulowana lub nie zostać przyznana.
 8. W przypadkach wątpliwych rozstrzygają sędziowie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Turnieju i cyklu Grand Prix Terraformacji Marsa jest Michał Hartleb. W sprawach dotyczących Turnieju i Grand Prix, mogę się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: terraformacjamarsagp@gmail.com.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Turnieju i Grand Prix Terraformacji Marsa, publikacji informacji o wynikach Turnieju i Grand Prix oraz wizerunku uczestników na grupach tematycznych FB związanych z grą Terraformacja Marsa.
 3. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  4.1 umożliwienie uczestnikom Turnieju i Grand Prix wzięcia w nim udziału,
  4.2 umożliwienie przeprowadzenia Turnieju i Grand Prix,
  4.3 opublikowanie informacji o wynikach turnieju i Grand Prix Terraformacji Marsa,
  4.4 archiwizacja wyników.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  6.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  6.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  6.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju i cyklu Grand Prix Terraformacji Marsa.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Za co można zostać ZDYSKWALIFIKOWANYM:

 • Brak stawiennictwa na turnieju, bez uprzedzenia, lub ze zbyt krótkim.
 • Rezygnacja z turnieju w trakcie jego trwania, bo jednak świeci słońce i pójdę na spacer, albo przegrywam, więc mi się już nie chce.
 • Spóźnienie na rozpoczęcie gry. Pierwszą rundę zaczynamy o 11.30 i ani minuty później.
 • Spóźnienie na drugą rundę. Kilkadziesiąt osób nie będzie czekało na jedną, która długo czekała/wolno jadła.
 • Jedzenie przy grze. Od tego jest PRZERWA. Nie niszczymy gry i nie podajemy ubrudzonych kart współgraczom.
  Takie przewinienia NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE. Bez negocjacji i trzepotania rzęsami. Niektóre grożą nawet stałym banem na cykl GP, więc proszę potraktować to poważnie
  Zatem… przyjdź na turniej, wyskocz na lunch, wróć punktualnie i baw się dobrze 🙂
 • Nieodpowiednie, niesportowe i grubiańskie zachowanie wobec innych uczestników oraz organizatorów, zarówno na forum publicznym jak i w dniu/podczas turnieju. O interpretacji takiego zachowania decydują organizatorzy i nie podlega ono jurysdykcji innych osób. Organizatorzy zastrzegają prawo do odmowy uczestnictwa w turnieju, jeżeli uznają zachowanie osoby zapisanej/uczestnika za nieodpowiednie.
Przejdź do góry