Film „Przez czerwoną granicę”

Ładowanie wydarzenia
Przez czerwoną granicę

W okresie międzywojennym w ZSRR żyły setki tysięcy Polaków, głównie w Ukraińskiej i Białoruskiej SRR; działały szkoły z językiem polskim, wydawano kilkadziesiąt gazet po polsku. Istniał też polski rejon narodowy im. Marchlewskiego, tzw. Radziecka Marchlewszczyzna, na zachód od Żytomierza – oraz drugi, Radziecka Dzierżyńszczyzna niedaleko Mińska.
W 1935 r. Stalin zadecydował o likwidacji wszystkich tych polskich – i bolszewickich zarazem – instytucji. A w 1936 r. z zachodnich obszarów Ukraińskiej SRR przeprowadzono deportacje Polaków do Kazachstanu. I o tym właśnie opowiada film „Przez czerwoną granicę”. Powstał w 2012 r., zrealizowany przez Fundację Joachima Lelewela przy współpracy wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii Wojskowości Kalina Krasnaja. Jest to jak gdyby mini-fabuła, przedstawiająca losy kilku osób z Marchlewszczyzny.

Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z autorem książki Piotrem Kościńskim.

WSTĘP WOLNY!


BILETY

 


 

Przejdź do góry