VII Kongres Gospodarki Senioralnej

Ładowanie wydarzenia
VII Kongres Gospodarki Senioralnej

O wydarzeniu:

Inicjatorem i gospodarzem wydarzenia, jak co roku, jest fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Tegoroczny VII Kongres Gospodarki Senioralnej odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w Warszawie.

Wracamy do formuły spotkań na żywo, aby oprócz wymiany wiedzy i praktyki, móc się zobaczyć i zintegrować. Wystąpienia ciekawych mówców będą dostępne również dla tych, którzy nie dołączą fizycznie do wydarzenia. Dla nich mamy transmisję live z obu scen.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe, mamy możliwość zaproszenia 500 osób na wydarzenie stacjonarne, ale patrząc na dotychczasowe zasięgi dwóch poprzednich edycji – audytorium online może sięgać liczby aż 3 000 osób.

Tytuł tegorocznego wydarzenia „Dialog Pokoleń – społeczeństwo – zdrowie – praca – rynek konsumencki obejmuje wiele aspektów codziennego życia osób dojrzałych, ale też dotyczy młodszych pokoleń, na których spoczywają wyzwania współczesnego świata, w tym starzenia się społeczeństwa.

Będziemy mówić o inkluzywności wobec wieku na rynku pracy, ale i wśród konsumentów. Pokażemy przykłady dobrego zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach. Zajrzymy do firm, które przygotowały i wdrożyły programy pomagające zachować w swoim portfelu starszych klientów mimo włączenia rozwiązań cyfrowych oraz zdalnych kanałów komunikacji i sprzedaży. Podpowiemy, jak nie „pogubić” starszych klientów mimo pędzących zmian technologicznych. Badacze podzielą się wiedzą, pokazując profil klienta 50+ oraz potrzeby pokoleń na rynku pracy. Dotkniemy też tematów budownictwa i mieszkalnictwa przyjaznego wiekowi. Silnym tematem kongresu będzie zdrowie w rozumieniu trzech kroków – profilaktyka-diagnostyka i leczenie (w tym rehabilitacja).


Prelegenci i paneliści:

Bradley SchurmanBradley Schurman – założyciel The Super Age

Futurysta w dziedzinie demografii i opiniotwórca w obszarze długowieczności. Założyciel The Super Age – globalnej grupy liderów zmiany, która oferuje profesjonalne usługi doradztwa biznesowego, mające na celu wsparcie organizacji w reagowaniu na zmiany demograficzne oraz wykorzystywanie potencjału coraz starszej i zróżnicowanej pokoleniowo populacji. Współautor przełomowego raportu AARP „Aging Readiness and Competitiveness Report”. Bradley zbudował swoją reputację, pomagając wiodącym organizacjom zrozumieć coraz starszy i zróżnicowany pokoleniowo świat. Wyjaśnia, w jaki sposób zmieniające się dane demograficzne i kolizja megatrendów spadku liczby urodzeń i wzrostu długowieczności zmieniają normy społeczne i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Autor książki: „The Super Age: Decoding our demographic destiny„.

prof. Paweł WojciechowskiProf. Paweł Wojciechowski – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych

Od kilku lat jest również dyrektorem w londyńskiej Whiteshield,  koordynatorem korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W latach 2006-2022 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, doradcy premiera, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD głównego ekonomisty ZUS oraz głównego ekonomisty Pracodawców RP. W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska S.A., a wcześniej prezesem innych spółek rynku finansowego, dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. oraz kierował projektami UNDP i USAID. W różnych okresach swojej kariery wykładał gościnnie na uniwersytetach Harvarda, John Carroll i Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ekonomię na John Carroll University. Absolwent studiów doktoranckich na Case Western Reserve University. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Marzena RudnickaMarzena Rudnicka – Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fundatorka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, członkini Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, stała jurorka w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniająca oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta, współautorka książki „Marketing generacji silver” (2020).

Renata RybarczykRenata Rybarczyk – Dyrektorka biura wsparcia sprzedaży w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w branży FMCG i konsultingu w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz PR. Obecnie pełni funkcję Dyrektorki Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas. Działa aktywnie m. in. w zakresie inicjatyw realizowanych przez Lokalnych Ambasadorów Banku oraz rozwoju dostępności placówek, usług i produktów bankowych dla Klientów z grup wrażliwych m.in. osób z niepełnosprawnościami.

Katarzyna BieniekKatarzyna Bieniek – Ekspert ds. rynku pracy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
Absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS. Certyfikowana trenerka i facylitatorka. Ekspertka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej ds. rynku pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe i audytowe. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów związanych z zarządzaniem wiekiem (zespoły międzypokoleniowe, przekazywanie wiedzy) oraz obsługą dojrzałego klienta. Katarzyna ma również doświadczenie w tworzeniu narzędzi i rozwiązań dla branż i poszczególnych firm, przy współudziale osób starszych, moderując warsztaty z ich udziałem.

Wydarzenie będzie podzielone w czasie na dwie części:

CZĘŚĆ PIERWSZA – Wiedza i praktyka (8:30 – 16:15)
SCENA A
8:30 – 09:30 Rejestracja gości
9:30 – 09:45 Otwarcie VII Kongresu Gospodarki Senioralnej
9:45 – 10:00 Wystąpienie gospodarzy wydarzenia
10:00 – 10:30 Prelekcja gościa specjalnego
10:30 – 11:30
Debata otwierająca pt.
Historyczna zmiana demograficzna – dlaczego to tak ważne dla pokoleń?
Przerwa kawowa – (11:30 – 12:00)
SCENA A SCENA B
12:00 – 13:00
DEBATAZdrowie: profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja
12:00 – 13:00
DEBATAMieszkalnictwo senioralne – między mieszkaniem u siebie a DPS-em, jak możemy mieszkać na emeryturze.
13:00 – 14:00
DEBATAIdea DEI, czyli od różnorodności przez równość do inkluzywności w pracy.
13:00 – 14:00
DEBATANowe media – stary klient, czyli jak media i reklama widzą dojrzałych klientów. Przykłady projektów i kampanii.
14:00 – 15:00
DEBATANowe Technologie – w pogoni za zmianą, czyli jak połączyć rozwój technologii z możliwościami i potrzebami starszych klientów
14:00 – 15:00
DEBATAJak trafić i nie zbłądzić w pogodni za srebrnym klientem, czyli rzecz o konsumpcji mediów w grupie (nie) komercyjnej 50+
15:00 – 16:00
DEBATAEdukacja dojrzałych klientów – odpowiedzialność organizacji za edukację klientów
15:00 – 16:00 Tym się chwalimy – blok z wystąpieniami firm, które pokazują, jak łączyć pokolenia na rynkach pracy i konsumenckim.
16:00 – 16:15 Podsumowanie kongresu
CZĘŚĆ DRUGA – Dialog Pokoleń – kultura i integracja
19:00 – 23:00 Impreza na terenie budynku Terminal Kultury odbywająca się w różnych salach

Wydarzenie bezpłatne!!!


zapisz się

Udostępnij..

Przejdź do góry