Deklaracja dostępności

Strona internetowa Terminala Kultury Gocław

Terminal Kultury Gocław – Filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://terminalkultury.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest zgodna ze standardami:

 • WCAG 2.1 (Level AA)
 • HTML5
 • CSS3

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zdjęcia z alternatywnymi opisami
 • etykiety formularzy
 • deklaracja języka strony
 • zastosowany stały wysoki kontrast

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna

Strona jest wyposażona w technologię RWD (Responsive Web Design) – na urządzeniach mobilnych – wielkość czcionek, rozmiary elementów i obrazków, dopasowują się do mniejszego okna urządzenia mobilnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Barbara Jaworska.
 • E-mail: biuro@terminalkultury.pl
 • Telefon: (22) 277 08 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking i wejście do budynku

 • Na parkingu obok budynku przy ul Jana Nowaka-Jeziorańskiego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Z parkingu do drzwi głównych budynku prowadzą ścieżki dla osób słabowidzących lub niewidzących.
 • Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na poziomie 0 od strony ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ma ono trzy zestawy podwójnych drzwi bez progów odpowiednie dla wózków inwalidzkich.

Poziom 0

 • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Na wprost od wejścia znajduje się pion z dwiema windami przystosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dalsze przejście do sali widowiskowej oraz kawiarni jest otwarte, na tym samym poziomie, bez schodków ani krawężników. Na poziomie 0 dostępne są 2 toalety dla osób niepełnosprawnych (w bocznych korytarzach). Dla osób na wózkach dostępny jest nie tylko korytarz, ale również sala widowiskowa na parterze wraz z kawiarnią, galerią oraz salami warsztatowymi (pracownie w części przeznaczonej na Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Poziom 1

 • Na 1 piętrze dostępne są trzy oddziały Biblioteki Publicznej. W bibliotece znajduje się 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Poziom 2

 • Na 2 piętrze znajdują się sale warsztatowe, sala klubowa, pomieszczenie socjalne dla wykładowców oraz otwarty hol z infrastrukturą wypoczynkową. Na prawo od windy znajduje się 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie sale zajęciowe są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poziom -1

 • Na poziomie -1 znajdują się 2 sale warsztatowe dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na tym poziomie na prawo od wind znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W całym budynku

 • W budynku są windy, które umożliwiają dostanie się na każdy poziom budynku. Dwie windy znajdują się w holu głównym, a jedna w bocznym ciągu komunikacyjnych.
 • Krzesła w sali widowiskowej nie są przytwierdzone do podłogi, co oznacza możliwość przestawiania krzeseł w miarę potrzeb widzów na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do sali widowiskowej są szerokie, dwuskrzydłowe, bez progu, tak aby każdy wózek mógł przez nie przejechać.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku są (przewidziane) mapy tyflograficzne na poziomach 0 i 2.
 • W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.