Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – rok szkolny 2023/2024

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną do pobrania z naszej strony.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozostają w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku NHEF został włączony do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej oraz należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas.

Edukację filmową realizujemy od ponad 18 lat. Zaczynaliśmy od kameralnych spotkań w warszawskim kinie Muranów. Z czasem nasze comiesięczne projekcje dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawitały do blisko pięćdziesięciu miast. Cykliczne spotkania NHEF-u to projekcje wyjątkowych filmów, które omawiamy podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych. Filmy omawiamy również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli, proponujemy oparte na tematach i wątkach z filmów scenariusze lekcji.

Na rok szkolny 2023/2024 zaplanowaliśmy trzy nowości w programie: 

 • nowy cykl dla przedszkoli: „Poznajemy emocje” – zależy nam bowiem, aby towarzyszyć najmłodszym widzom w odkrywaniu siebie i swojej wrażliwości, nauce ekspresji własnych uczuć, radzenia sobie z emocjami i kształtowaniu poczucia własnej wartości;
 • nowy cykl dla klas 7–8: „Od oglądania do czytania – egzamin ósmoklasisty” – w ramach którego prezentujemy filmy mające na celu wsparcie uczniów w przygotowaniu się do pierwszego ważnego egzaminu; to cykl, w którym odwołujemy się do tematyki filmów oraz przedstawianych w nich motywów, wskazując jednocześnie lekturę, w której dany topos można znaleźć;

nowy cykl dla szkół ponadpodstawowych: „Maturalne motywy w filmie i literaturze” – który, wraz z dotychczasowym cyklem „Film na maturze”, pomaga młodym ludziom w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową. W edycji 2023/2024 proponujemy 150 filmy w ramach 15 cykli tematycznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach kin, klasyka kina, jak i tytuły, które sprowadzamy do Polski specjalnie do naszego programu.

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się w katalogu oraz na naszej stronie internetowej) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film lub wybierają seans online.

Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

Projekt NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Honorowy patronat nad projektem ma organizacja Europa Cinemas.

Cykl „Poznajemy emocje”:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Filmy w cyklu:
Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! − Ja i moje emocje 10.10.2023 godz. 9:30
Pettson i Findus – Mały kłopot, wielka przyjaźń – Radość – 16.11.2023 godz. 9:30
Mama Mu na gwiazdkę – Zaskoczenie – 12.12.2023 godz. 9:30
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – Smutek – 12.01.2024 godz. 9:30
Wiking Tappi – zestaw 3 – Strach – 06.02.2024 godz. 9:30
Basia 3 – serial – NOWOŚĆ – Niechęć – 22.03.2024 godz. 9:30
Basia 4 – serial – NOWOŚĆ – Złość – 18.04.2024 godz. 9:30

Korzyści:
Dzięki cyklowi „Poznajemy emocje” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych;
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo;
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze;
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski;
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • rozumie emocje własne i innych ludzi;
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne.

Zapraszamy do zgłoszeń przez wypełnienie formularza: panel.nhef.pl/zgloszenie
Bilety na cały cykl do zakupienia na stronie https://biletyna.pl/dla-dzieci/Nowe-Horyzonty-Edukacji-Filmowej-cykl-Poznajemy-Emocje/Warszawa

Cykl „Maturalne motywy w filmie i w literaturze”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy,
 • wychodząc od tematyki filmu, omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej
 • zawiera propozycje zadań na maturę wewnętrzną z języka polskiego (egzamin ustny),
 • doskonali umiejętności analizy filmu jako tekstu kultury;
 • proponuje pracę z filmem jako kontekstem przydatnym na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
 • sugerowany dla uczniów klas II, III i IV liceum ogólnokształcącego oraz III, IV i V technikum.

Filmy w cyklu:
JOHNNY – Motyw przemiany bohatera – 10.10.2023 godz. 12:00
Ułaskawienie – Motyw matki cierpiącej – 16.11.2023 godz. 12:00
Bogowie – Motyw lekarza – 12.12.2023 godz. 12:00
Dziennik z podróży – Motyw podróży – 12.01.2024 godz. 12:00
Jestem mordercą – Motyw zbrodni 06.02.2024 godz. 12:00
Lunana. Szkoła na końcu świata – Motyw szkoły – 23.03.2024 godz. 12:00
Chłopi – Motyw natury – 18.04.2024 godz. 12:00

Korzyści
Dzięki cyklowi „Maturalne motywy w filmie i w literaturze” uczeń:

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
 • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
 • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
 • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
 • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.

Zapraszamy do zgłoszeń przez wypełnienie formularza: panel.nhef.pl/zgloszenie
Bilety na cały cykl do zakupienia na stronie https://biletyna.pl/dla-dzieci/Nowe-Horyzonty-Edukacji-Filmowej-Maturalne-Motywy-w-Filmie-i-Literaturze/Warszawa

Cena biletu:
Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 15 zł (możliwość zakupu biletu na pojedynczy seans pojawi się na tydzień przed wydarzeniem)
Cena karnetu dla jednego ucznia na 7 filmów – 70 zł
przy rezerwacjach grupowych opiekunowie wchodzą za darmo – w takich przypadkach prosimy o kontakt: rezerwacje@biletyna.pl

Cykl „Poznajemy emocje”:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Filmy w cyklu:
Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! − Ja i moje emocje 10.10.2023 godz. 9:30
Pettson i Findus – Mały kłopot, wielka przyjaźń – Radość – 16.11.2023 godz. 9:30
Mama Mu na gwiazdkę – Zaskoczenie – 12.12.2023 godz. 9:30
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – Smutek – 12.01.2024 godz. 9:30
Wiking Tappi – zestaw 3 – Strach – 06.02.2024 godz. 9:30
Basia 3 – serial – NOWOŚĆ – Niechęć – 22.03.2024 godz. 9:30
Basia 4 – serial – NOWOŚĆ – Złość – 18.04.2024 godz. 9:30

Korzyści:
Dzięki cyklowi „Poznajemy emocje” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych;
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo;
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze;
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski;
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • rozumie emocje własne i innych ludzi;
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne.

Zapraszamy do zgłoszeń przez wypełnienie formularza: panel.nhef.pl/zgloszenie
Bilety na cały cykl do zakupienia na stronie https://biletyna.pl/dla-dzieci/Nowe-Horyzonty-Edukacji-Filmowej-cykl-Poznajemy-Emocje/Warszawa

Cykl „Maturalne motywy w filmie i w literaturze”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy,
 • wychodząc od tematyki filmu, omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej
 • zawiera propozycje zadań na maturę wewnętrzną z języka polskiego (egzamin ustny),
 • doskonali umiejętności analizy filmu jako tekstu kultury;
 • proponuje pracę z filmem jako kontekstem przydatnym na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
 • sugerowany dla uczniów klas II, III i IV liceum ogólnokształcącego oraz III, IV i V technikum.

Filmy w cyklu
JOHNNY – Motyw przemiany bohatera – 10.10.2023 godz. 12:00
Ułaskawienie – Motyw matki cierpiącej – 16.11.2023 godz. 12:00
Bogowie – Motyw lekarza – 12.12.2023 godz. 12:00
Dziennik z podróży – Motyw podróży – 12.01.2024 godz. 12:00
Jestem mordercą – Motyw zbrodni 06.02.2024 godz. 12:00
Lunana. Szkoła na końcu świata – Motyw szkoły – 23.03.2024 godz. 12:00
Chłopi – Motyw natury – 18.04.2024 godz. 12:00

Korzyści:
Dzięki cyklowi „Maturalne motywy w filmie i w literaturze” uczeń:

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
 • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
 • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
 • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
 • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.

Zapraszamy do zgłoszeń przez wypełnienie formularza: panel.nhef.pl/zgloszenie
Bilety na cały cykl do zakupienia na stronie https://biletyna.pl/dla-dzieci/Nowe-Horyzonty-Edukacji-Filmowej-Maturalne-Motywy-w-Filmie-i-Literaturze/Warszawa

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 15 zł (możliwość zakupu biletu na pojedynczy seans pojawi się na tydzień przed wydarzeniem)
Cena karnetu dla jednego ucznia na 7 filmów – 70 zł
Przy rezerwacjach grupowych opiekunowie wchodzą za darmo – w takich przypadkach prosimy o kontakt: rezerwacje@biletyna.pl

Kontakt do koordynatorki z ramienia Terminala Kultury Gocław:
Alicja Poziemska 
(22) 277 08 17 e-mail: wydarzenia@terminalkultury.pl