Terminal Kultury Gocław

filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Kulturalna oaza w środku Gocławia

Głównym zadaniem Terminala Kultury Gocław jest organizacja czasu wolnego, rozwój czytelnictwa, stwarzanie warunków do czynnego uczestnictwa w kulturze, pracy twórczej, rozbudzanie i doskonalenie zainteresowań, edukacja artystyczna, kulturalna, krzewienie i popularyzacja tradycji, aktywizacja społeczna seniorów, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców .

Fundamentem działalności Terminala Kultury Gocław jest strategia #Warszawa 2030. Jednym z jej celów jest „Wygodna Lokalność” oraz będący jego integralną częścią, program „Kultura Blisko Domu”. Jego motywem przewodnim jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy uczestnictwa w kulturze w pobliżu miejsca zamieszkania. Terminal Kultury leżący w samym sercu osiedla Gocław jest kwintesencją tego programu.

Program działalności Terminala Kultury Gocław nawiązuje do dobrych i sprawdzonych praktyk związanych z aktywnością kulturalną mieszkańców Warszawy, a także oczekiwań jakie lokalna społeczność wyraziła w badaniu ankietowym przeprowadzonym na przełomie 2021/2022 r., w którym wzięło udział blisko 1400 respondentów. Uznając jego wyniki za ważną przesłankę do sformatowania działalności programowej Terminala osadziliśmy ją w następujących obszarach:

  1. Imprez, koncertów, spektakli, wystaw,
  2. Animacji kulturalnej, edukacji artystycznej i amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. Konkursów, festiwali i przeglądów,
  4. Aktywizacji środowiska seniorów w sferze edukacji, profilaktyki społecznej i zdrowia (UTW),
  5. Edukacji nieformalnej, odkrywania talentów i rozwoju predyspozycji młodego pokolenia (Uniwersytet Dzieci),
  6. Animacji społecznej i współpracy z III sektorem – pozarządowym, społecznym, obywatelskim (MAL).
  7. Edukacji i kultury filmowej (kino studyjne).

Nazwa Terminal kojarzy się z obsługą ruchu pasażerskiego, przepływami mas ludzkich, pośpiechem i anonimowością. W Terminalu Kultury, chcemy nadać kontaktom międzyludzkim zdecydowanie bardziej społeczny charakter, chcemy, żeby towarzyszyły im relacje, dialog, życzliwość, pragnienie wzajemnego poznania, przekazywanie sobie pewnych wartości. Naszym celem jest stworzenie w Terminalu miejsca przyjaznego, tętniącego życiem kulturalnym, kontaktu z książką, teatrem, muzyką, tańcem, filmem. Pełnego serdecznego uśmiechu, twórczego działania, kojarzonego z zapachem dobrej kawy, świeżo upieczonych croissantów, dźwiękami Coffee Jazz i miłą atmosferą. Chcemy, żeby to było miejsce do którego się wraca i jak najdłużej przebywa.

Jacek Białek , kierownik Terminala Kultury Gocław

Jacek Białek
kierownik Terminala Kultury Gocław