Festiwal „Scena Dawna” to przegląd zespołów tańca dawnego z różnych miast Polski.
Nasi goście zaprezentowali zarówno bardzo znane, jak i mniej popularne historie w różnych (nierzadko zaskakujących) odsłonach, zilustrowane tańcami zaczerpniętymi z traktatów mistrzów tańca sprzed wieków. Całości dopełniły stroje i muzyka odtwarzane według dawnych wzorców lub inspirowane nimi. Zobaczyliśmy twórczość artystów nawiązujących do minionych epok, na przykład inspirowane historią i literaturą filmy. Drugim celem festiwalu było stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla zespołów tańca dawnego, gdzie mogli dzielić się swoją wiedzą i pasją, wzajemnie się wspierać, a w przyszłości brać również udział w warsztatach prowadzonych przez naszych gości.

Fot. Szymon Gębski