Małe Nutki dla dzieci 1,5 – 3 letnich z opiekunem

Jeśli będzie więcej dzieci, zrobimy dwie grupy Małe i Duże Nutki. Zajęcia prowadzone są w formie wesołej zabawy muzycznej, podczas której dzieci wraz ze swoimi opiekunami mają okazję poznania wielu piosenek, wierszyków i wyliczanek. Na każdych zajęciach dzieci śpiewają, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, tańczą i gimnastykują się przy akompaniamencie muzyki. Zabawa ruchowo – muzyczna jest uzupełniona każdorazowo ciekawym zadaniem plastycznym.

Podczas naszych spotkań dzieci:

  • rozwijają się ruchowo, nabywają pewności i płynności ruchowej
  • rozwijają aparat mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych, naukę wierszyków, piosenek i wyliczanek
  • uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników – poprzez reguły obowiązujące na zajęciach dzieci szybko uczą się dzielić się instrumentami i zabawkami, czekać na swoją kolej, reagować na sygnały i zmiany w przebiegu zajęć
  • ćwiczą pamięć i wyobraźnię
  • mają okazję do intensywnego kontaktu z muzyką, reagowania ciałem i głosem na rytm, melodię i dynamikę w muzyce

Podczas naszych spotkań opiekunowie dzieci:

  • aktywnie uczestniczą we wszystkich czynnościach na zajęciach, są wzorem, pomocą i wskazówką, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkie ćwiczenia oraz zadania, bardzo szybko nabywają nowych umiejętności
  • mają okazję obserwować swoich podopiecznych w grupie rówieśniczej
  • relaksują się podczas zabaw, mają okazję do ruchu oraz śpiewu
  • podczas zajęć mają czas wyłącznie dla dzieci

Dla dzieci, które w następnym roku rozpoczną edukację przedszkolną, zajęcia są bardzo dobrą okazją do nauki zasad obowiązujących w grupie.

Katarzyna KulikowskaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie oraz podyplomowego studium Orffa. Specjalizuje się w muzyce dziecięcej, od wielu lat prowadzi zajęcia muzyczno-ogólnorozwojowe oraz warsztaty dla dzieci na terenie Warszawy, jest autorką wielu publikacji edukacyjno-muzycznych dla dzieci.

Prowadzący: Katarzyna Kulikowska
Kiedy: poniedziałek / 10:00-11:00
Grupa: 20 os. / Wiek: 1,6-3
Gdzie: sala 205
Koszt: 180 zł miesięcznie
Data startu: 11.09.2023

ZAPISY:

poniedziałek – 10:00
zapisz się

Uczestnika zajęć obowiązuje REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TKG
Instrukcja korzystania z portalu STREFA ZAJĘĆ
Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 5. dnia każdego miesiąca przez strefazajec.pl lub przelewem w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w Terminal Kultury Gocław
Wpłaty przelewem należy dokonać na konto:
Nr konta bankowego: 88 2490 0005 0000 4530 4375 2288
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
Wpłaty gotówkowe w kasie TKG
poniedziałek, środa, piątek 9.00 – 17.00 | wtorek, czwartek 11:00 – 19:00