Koncert „The best of WnM” składał się z fragmentów większości choreografii powstałych przez 10 lat działalności Wody na Młyn. Woda na młyn wypracowała swój własny, niepowtarzalny styl oparty na osobistym związku z dziedzictwem oraz kulturą współczesną. Artyści bawią się treścią i formą, szukają szerszych kontekstów kulturowych, pokazują nieoczywiste piękno, naturalność i szczerość – nie upiększają przeszłości, ale przepuszczają ją przez pryzmat miejskiej wrażliwości. Rekonstruują, dekonstruują, konstruują. Na podsumowanie dziesięciolecia działalności, zaprezentowali choreografie inspirowane folklorem Kurpi Zielonych, Lwowa pierwszej połowy XX wieku, całego łuku Karpat, Kresów Wschodnich, Łemkowszczyzny, tzw. Ziem Odzyskanych oraz dawnej i dzisiejszej Warszawy.

Kierownictwo artystyczne – Mariusz Żwierko, Blanka Miętkiewicz

Za zdjęcia dziękujemy Adamowi Krajewskiemu