IN DIFFERENT REALMS… el arte perdura (międzynarodowe widowisko taneczne)

Ładowanie wydarzenia
UCSB Dance Company prezentuje: W RÓŻNYCH DZIEDZINACH… el arte perdura
Dyrektor artystyczna: Delila Moseley
The UCSB Dance Company, pod kierownictwem artystycznym Delili Moseley, z radością prezentuje In Different Realms… el arte perdura, zawierający prace choreografów z różnych dziedzin tańca.
Natasha Adorlee, Amerykanka pochodzenia azjatycko-amerykańskiego zaprezentuje swój utwór MOMODA (Kiss, Kiss). Bada on nietrwałość, kruchość relacji i mnogość uczuć, z nieograniczoną energią i radością w każdym ruchu. Natasha dała się poznać jako wielokrotnie nagradzana twórczyni w dziedzinie choreografii. Jej wyjątkowe umiejętności sprawiają, że jej programy są innowacyjne, świeże i pełne serca.
Cihtli Ocampo, wykładowczyni na Wydziale Teatru i Tańca, zaprezentuje premierę swojego dzieła Pasos (Kroki). Twórczyni opisuje ten utwór jako oddalanie się od domu, rodziny i tradycji, w miarę, jak niespokojni podróżnicy zmierzają ku przeznaczeniu. Cihtli, wywodząca się z Meksyku i Hiszpanii, wnosi wieloletnie doświadczenie w wielu kulturach do każdego gestu, ruchu i ekspresji. Taniec postrzega jako narzędzie, dzięki któremu ciało łączy się z duszą.
Na koncercie zaprezentowane zostaną dwa dzieła choreografa Legacy José Limóna. Urodzony w Meksyku amerykański nowoczesny tancerz i choreograf José Limón stworzył Missa Brevis w 1958 roku po obejrzeniu zniszczeń w Polsce spowodowanych II wojną światową. Alice Condodina zrekonstruowała fragmenty Missa Brevis oraz Running Dance from Psalm (1967) jako „Homenaje a Limón” (Hołd złożony Limónowi).
José Limón to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych twórców tańca XX wieku, pozostawił po sobie dziedzictwo poruszającej choreografii, która celebruje ludzkiego ducha, pokonującego wszelkie trudności.
Monique Meunier, profesor nadzwyczajny na Wydziale Teatru i Tańca, stworzyła utwór Feux Follets(nazwany na cześć V Etiudy Transcendentalnej Liszta), który ma tajemniczy, śpiewny charakter, łączący w sobie brawurę, muzykalność, pointework i siłę baletowych. W 2016 roku Meunier została powołana do inauguracyjnego komitetu Komitetu Doradczego Absolwentów School of American Ballet ds. Różnorodności i Integracji.
Zdjęcia: ReCollections of Georgia O’Keefe, inspirowane zdjęciami malarki Georgii O’Keefe, zostały opracowane przez Betty Walberg dla Toni Shimin. Portrety i obrazy w tym tańcu odzwierciedlają fotografie Georgii O’Keefe autorstwa Toma Webba i Alfreda Steiglitza. „Taniec jest odzwierciedleniem poematu tonowego: idei pozamuzycznej, poetyckiej lub opisowej”. Betty Walberg jako pedagog stawiała młodym artystom wyzwanie krytycznego myślenia, odważnego eksperymentowania oraz doceniania ruchu i muzyki jako nierozłącznych partnerów.
UCSB Dance Company to zespół studencki pod kierownictwem artystycznym Delili Moseley. Obecnie, po 35 latach istnienia, firma oferuje absolwentom kierunków tanecznych dla seniorów możliwość występów i podróżowania jako pre-profesjonalny zespół taneczny.
[eng]
UCSB Dance Company presents: IN DIFFERENT REALMS… el arte perdura
Artistic Director: Delila Moseley
Santa Barbara, CA – The UCSB Dance Company, under the artistic direction of Delila Moseley, is thrilled to present In Different Realms… el arte perdura, featuring works by choreographers from different realms of the dance world, sharing with us the imperative that “art endures” across divides. Guest artist Natasha Adorlee, a first-generation Asian-American woman, has restaged her piece MOMODA (Kiss, Kiss) created for Joffrey Ballet Winning Works Competition 2023. It explores impermanence, relationships and endearing affection, with boundless energy and joy in golden rivulets of movement. Natasha has established herself as an award-winning creative in choreography, filmmaking, and music composition. Her unique mastery of these skills, combined with her heritage, makes her work innovative, fresh, and filled with heart.
Cihtli Ocampo, Lecturer in the Department of Theater and Dance, will premiere her work Pasos (Steps), on the company; she describes the piece as an exploration of the journey from the ties of home, family, and tradition as restless travelers inch their way towards their destiny. Cihtli, of Mexican and Spanish heritage, brings a lifetime of experience in multiple cultures to every gesture, movement and expression. Cihtli Ocampo is the granddaughter of a Spanish Civil War Exile and the daughter of Mexican Olympic swimmer, Walter Ocampo. She views dance as the vehicle through which the body connects with the soul. Her choreographies are intense immersions into the everyday struggles of humankind.
Two works by Legacy Choreographer José Limón will be featured in this concert, as a continuation of the “Border Crossings: Voices of Exile and Hope” debut in January 2024 at the Hatlen Theater. Mexican born American modern dancer and choreographer José Limón created Missa Brevis in 1958 after viewing the devastation in Poland resulting from World War II. Alice Condodina, Professor Emerita, has reconstructed excerpts from Missa Brevis as well as the Running Dance from Psalm (1967), as an “Homenaje a Limón” (homage to Limón). José Limón, one of the 20th century’s most important and influential dance makers left a legacy of moving choreography that celebrates the human spirit overcoming hardships.
Monique Meunier, Associate Professor in the Department of Theater and Dance, has created a piece, Feux Follets, (named after Liszt’s Transcendental Etude No. 5, the music for the piece) that has the mysterious, lilting quality of the “will-o-the-wisp”. Feux Follets is a quartet that encompasses bravura, musicality, pointework, and strength with balletic lines. Ms. Meunier danced with New York City Ballet, American Ballet Theater, and Complexions Contemporary Ballet. In 2016, Miss Meunier was appointed to the inaugural committee of School of American Ballet’s Alumni Advisory Committee on Diversity and Inclusion.
“As an Ecuadorian/Cuban/American, it is a great honor to be a part of the border crossing theme of the year. I am especially proud that I will present a ballet piece and not a 'stereotypical Ecuadorian/Cuban dance’. Instead, this piece shows that Hispanics are more than the box we are put in or are asked to stay in. This piece comes from my long career in ballet and proves that Latinos have many facets and can find our voice through any realm we choose, precisely why my parents crossed the border.”
Monique Meunier
Still Photos: ReCollections of Georgia O’Keefe, inspired by photos of the painter Georgia O’Keefe, was choreographed by Betty Walberg for Tonia Shimin, Professor Emerita in 1987. Betty Walberg was a composer, arranger, and pianist for ballet, Broadway, and modern dance choreographers. During her time as a Lecturer at UCSB, she created this solo that Tonia has restaged for the company. The portraits and images within this dance reflect the photographs of Georgia O’Keefe by Tom Webb and Alfred Steiglitz. “The dance mirrors a tone poem: an extramusical idea, either poetic or descriptive.” One of Betty Walberg’s most enduring legacies is the young artists she challenged to be critical thinkers, to experiment adventurously, and to appreciate movement and music as inseparable partners.
The UCSB Dance Company is honored to present these divergent yet congruent works in the 2024 Season. The UCSB Dance Company is a student ensemble under the artistic direction of Delila Moseley. Now in its 35th year, the company offers graduating senior dance majors the opportunity to perform and travel as a pre-professional dance company.

BILETY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do góry