Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – cykl Poznajemy Emocje

Ładowanie wydarzenia
Cykl Poznajemy Emocje

Powiązanie z podstawą programową edukacji przedszkolnej.

Cykl „Poznajemy emocje”:

 • zapoznaje dziecko z pojęciem emocja i daje możliwość wstępnego rozpoznawania emocji,
 • przyczynia się do rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • pokazuje wagę nazywania emocji i radzenia sobie z nimi,
 • wskazuje dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu,
 • uczy szacunku do potrzeb innych ludzi,
 • stanowi idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Filmy w cyklu:
Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! − Ja i moje emocje 10.10.2023 godz. 9:30
Pettson i Findus – Mały kłopot, wielka przyjaźń – Radość – 16.11.2023 godz. 9:30
Mama Mu na gwiazdkę – Zaskoczenie – 12.12.2023 godz. 9:30
Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – Smutek – 12.01.2024 godz. 9:30
Wiking Tappi – zestaw 3 – Strach – 06.02.2024 godz. 9:30
Basia 3 – serial – NOWOŚĆ – Niechęć – 22.03.2024 godz. 9:30
Basia 4 – serial – NOWOŚĆ – Złość – 18.04.2024 godz. 9:30

Korzyści:
Dzięki cyklowi „Poznajemy emocje” dziecko:

 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe;
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne;
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych;
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo;
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze;
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych treści, wyciąga wnioski;
 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • rozumie emocje własne i innych ludzi;
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne.

BILETY

Udostępnij..

Przejdź do góry