Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – Maturalne Motywy w Filmie i Literaturze

Ładowanie wydarzenia
Maturalne Motywy w Filmie i Literaturze

Cykl „Maturalne motywy w filmie i w literaturze”:

 • daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy,
 • wychodząc od tematyki filmu, omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej
 • zawiera propozycje zadań na maturę wewnętrzną z języka polskiego (egzamin ustny),
 • doskonali umiejętności analizy filmu jako tekstu kultury;
 • proponuje pracę z filmem jako kontekstem przydatnym na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
 • sugerowany dla uczniów klas II, III i IV liceum ogólnokształcącego oraz III, IV i V technikum.

Filmy w cyklu:

JOHNNY – Motyw przemiany bohatera – 10.10.2023 godz. 12:00
Ułaskawienie – Motyw matki cierpiącej – 16.11.2023 godz. 12:00
Bogowie – Motyw lekarza – 12.12.2023 godz. 12:00
Dziennik z podróży – Motyw podróży – 12.01.2024 godz. 12:00
Jestem mordercą – Motyw zbrodni 06.02.2024 godz. 12:00
Lunana. Szkoła na końcu świata – Motyw szkoły – 23.03.2024 godz. 12:00
Chłopi – Motyw natury – 18.04.2024 godz. 12:00

Korzyści:
Dzięki cyklowi „Maturalne motywy w filmie i w literaturze” uczeń:

 • odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki (filmu);
 • porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
 • doskonali umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury;
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
 • doskonali umiejętność rozumienia pojęcia motywu literackiego i toposu, rozpoznawania podstawowych motywów i toposów oraz dostrzegania żywotności motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich, określania ich roli w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; ćwiczy formułowanie tez i argumentów w wypowiedzi ustnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
 • kształtuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną i moralną;
 • kształtuje hierarchię wartości, tożsamość osobową, narodową i kulturową.

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz, który jest dostępny na stronie nhef.pl.


BILETY

Udostępnij..

Przejdź do góry