Woda na młyn: Tańce Wodne

Ładowanie wydarzenia

Program koncertu „Tańce Wodne” to subiektywny wybór choreografii z naszego całego repertuaru, który powstawał od początku istnienia Wody na Młyn. Przez 10 lat działalności wypracowaliśmy swój własny, niepowtarzalny styl oparty na stylizacji oraz autorskiej interpretacji tańca zwanego ludowym. W naszych widowiskach bawimy się treścią i formą, szukamy szerszych kontekstów kulturowych, pokazujemy nieoczywiste piękno, naturalność i szczerość – nie upiększamy przeszłości, ale przepuszczamy ją przez pryzmat miejskiej wrażliwości. Rekonstruujemy, dekonstruujemy, konstruujemy.

Tak powstały „Tańce Wodne” inspirowane tańcami całego łuku Karpat, Kresów Wschodnich, Łemkowszczyzny, czy tzw. Ziem Odzyskanych. Nie zabraknie także dosłownych odniesień do wody i Wisły – szczególnie w kompozycjach opartych na folklorze dawnej i współczesnej Warszawy czy Nadwiślańskiego Urzecza.

Kierownictwo artystyczne – Mariusz Żwierko, Blanka Miętkiewicz


BILETY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij..

Przejdź do góry